User Tools

Site Tools


6333--6539-nohavica-la-gi

Nohavica
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Z. Vavrova
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá 19 tháng 8 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6539
Đặt tên theo Jaromír Nohavica
Tên thay thế 1982 QG
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1235328
Viễn điểm quỹ đạo 3.1948704
Độ lệch tâm 0.2014397
Chu kỳ quỹ đạo 1583.8911233
Độ bất thường trung bình 343.88673
Độ nghiêng quỹ đạo 2.27643
Kinh độ của điểm nút lên 300.84154
Acgumen của cận điểm 23.74796
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

6539 Nohavica (1982 QG) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 8 năm 1982 bởi Z. Vavrova ở Klet.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6539 Nohavica
6333--6539-nohavica-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)