User Tools

Site Tools


6334--6660-matsumoto-la-gi

Matsumoto
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Seki
Nơi khám phá Geisei
Ngày khám phá 16 tháng 1 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6660
Tên thay thế 1993 BC
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9328604
Viễn điểm quỹ đạo 2.8396916
Độ lệch tâm 0.1900097
Chu kỳ quỹ đạo 1346.4165628
Độ bất thường trung bình 107.51510
Độ nghiêng quỹ đạo 1.64579
Kinh độ của điểm nút lên 262.27254
Acgumen của cận điểm 163.01257
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

6660 Matsumoto (1993 BC) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 1 năm 1993 bởi T. Seki ở Geisei.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6660 Matsumoto
6334--6660-matsumoto-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)