User Tools

Site Tools


6337--l-ng-th-ng-la-gi

Lương Thông là một xã thuộc huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam.

Xã Lương Thông có diện tích 69,76 km², dân số năm 1999 là 4204 người,[1] mật độ dân số đạt 60 người/km².

Xã có vị trí:

Xã Lương Thông có diện tích 69,76 km², dân số năm 1999 là 4,204 người.[2], mật độ dân cư đạt 60,3 người/km².

Xã Lương Thông được chia thành các xóm: Lũng Có, Lũng Vai, Trà Dù, Đông Chia, Giẽ, Lũng Po, Lũng Toản, Lũng Kiến, Lũng Rịch, Lũng Tỳ, Lòn Phìn, Nà Tôm, Rặc Rậy, Tình Khoang, Tà Bốc, Bản Dịch, Lũng Pèo, Cằn Thôm, Nà Kê, Bản Giế, Nội Phan, Lũng Khoen, Lũng Đẩy, Lũng Nặp, Lũng Tôm.

Trên địa bàn xã Lương Thông có các ngọn núi như Giẻ Gà, Thua Bó. Sông Rẻ Rào chảy qua phần giữa của xã theo chiều bắc-nam. Chạy song song với sông Rẻ Rào là tuyến tỉnh lộ 204.

  1. ^ a ă â b “Mã số đơn vị hành chính Việt Nam”. Bộ Thông tin & Truyền thông. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2012. 
  2. ^ Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
6337--l-ng-th-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)