User Tools

Site Tools


6338--7127-stifter-la-gi

Stifter
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7127
Đặt tên theo Adalbert Stifter
Tên thay thế 1991 RD3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3627452
Viễn điểm quỹ đạo 3.7866356
Độ lệch tâm 0.2315502
Chu kỳ quỹ đạo 1969.2484352
Độ bất thường trung bình 131.48074
Độ nghiêng quỹ đạo 8.64983
Kinh độ của điểm nút lên 209.60265
Acgumen của cận điểm 32.16474
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

7127 Stifter (1991 RD3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1991 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7127 Stifter
6338--7127-stifter-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)