User Tools

Site Tools


6339--7256-bonhoeffer-la-gi

Bonhoeffer
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Freimut Börngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 11 tháng 11 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7256
Đặt tên theo Dietrich Bonhoeffer
Tên thay thế 1993 VJ5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2046030
Viễn điểm quỹ đạo 2.7871354
Độ lệch tâm 0.1166993
Chu kỳ quỹ đạo 1440.2276712
Độ bất thường trung bình 206.91248
Độ nghiêng quỹ đạo 4.08832
Kinh độ của điểm nút lên 103.38985
Acgumen của cận điểm 342.01512
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

7256 Bonhoeffer (1993 VJ5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 11 năm 1993 bởi Freimut Börngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7256 Bonhoeffer
6339--7256-bonhoeffer-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)