User Tools

Site Tools


6340--7392-kowalski-la-gi

Kowalski
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 6 tháng 3 năm 1984
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7392
Đặt tên theo Richard Kowalski
Tên thay thế 1984 EX
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4096791
Viễn điểm quỹ đạo 3.1065769
Độ lệch tâm 0.1263353
Chu kỳ quỹ đạo 1673.0928925
Độ bất thường trung bình 85.78193
Độ nghiêng quỹ đạo 4.94956
Kinh độ của điểm nút lên 346.88453
Acgumen của cận điểm 206.00998
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

7392 Kowalski (1984 EX) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 3 năm 1984 bởi E. Bowell ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell. Nó được đặt theo tên của Richard A. Kowalski.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7392 Kowalski
6340--7392-kowalski-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)