User Tools

Site Tools


6341--7536-fahrenheit-la-gi

Fahrenheit
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Shimizu, Y., Urata, T.
Nơi khám phá Nachi-Katsuura
Ngày khám phá 21 tháng 11 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7536
Đặt tên theo Daniel Gabriel Fahrenheit
Tên thay thế 1995 WB7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4049201
Viễn điểm quỹ đạo 3.2930111
Độ lệch tâm 0.1558620
Chu kỳ quỹ đạo 1756.4233989
Độ bất thường trung bình 334.88258
Độ nghiêng quỹ đạo 12.62301
Kinh độ của điểm nút lên 303.88446
Acgumen của cận điểm 353.74836
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0549
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.80

7536 Fahrenheit (1995 WB7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 11 năm 1995 bởi Shimizu, Y., Urata, T. ở Nachi-Katsuura.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7536 Fahrenheit
6341--7536-fahrenheit-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)