User Tools

Site Tools


6344--6081-cloutis-la-gi

Cloutis
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. J. Bus
Nơi khám phá Đài thiên văn Siding Spring
Ngày khám phá 2 tháng 3 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6081
Tên thay thế 1981 EE35
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0129613
Viễn điểm quỹ đạo 2.9641007
Độ lệch tâm 0.1911046
Chu kỳ quỹ đạo 1433.8807133
Độ bất thường trung bình 179.18633
Độ nghiêng quỹ đạo 7.32811
Kinh độ của điểm nút lên 165.63873
Acgumen của cận điểm 170.42833
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.4

6081 Cloutis (1981 EE35) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 3 năm 1981 bởi S. J. Bus ở Đài thiên văn Siding Spring trong khóa học thuộc Khảo sát tiểu hành tinh Schmidt-Caltech vương quốc Anh.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6081 Cloutis
6344--6081-cloutis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)