User Tools

Site Tools


6346--6268-versailles-la-gi

Versailles
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá La Silla
Ngày khám phá 22 tháng 9 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6268
Đặt tên theo Versailles
Tên thay thế 1990 SS5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8819665
Viễn điểm quỹ đạo 2.7367853
Độ lệch tâm 0.1850757
Chu kỳ quỹ đạo 1281.8593227
Độ bất thường trung bình 318.90630
Độ nghiêng quỹ đạo 1.78854
Kinh độ của điểm nút lên 100.14139
Acgumen của cận điểm 331.96414
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

6268 Versailles (1990 SS5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 9 năm 1990 bởi E. W. Elst ở La Silla.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6268 Versailles
6346--6268-versailles-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)