User Tools

Site Tools


6349--6661-ikemura-la-gi

Ikemura
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Y. Mizuno và T. Furuta
Nơi khám phá Kani
Ngày khám phá 17 tháng 1 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6661
Tên thay thế 1993 BO
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9660802
Viễn điểm quỹ đạo 2.7837984
Độ lệch tâm 0.1721556
Chu kỳ quỹ đạo 1336.8331129
Độ bất thường trung bình 135.02852
Độ nghiêng quỹ đạo 2.69155
Kinh độ của điểm nút lên 194.70115
Acgumen của cận điểm 199.96998
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

6661 Ikemura (1993 BO) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 1 năm 1993 bởi Y. Mizuno và T. Furuta ở Kani.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6661 Ikemura
6349--6661-ikemura-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)