User Tools

Site Tools


6352--ng-c-ng-th-ng-n-ng-la-gi

Ngọc Động là một xã của huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Lương Thông, xã Đa Thông.
  • Đông giáp xã Đa Thông, thị trấn Thông Nông.
  • Nam giáp xã Lương Can, xã Thạch Long, xã Yên Sơn.
  • Tây giáp xã Yên Sơn, xã Hồng An (Bảo Lạc).

Xã Ngọc Động có diện tích 37,7 km², dân số năm 1999 là 1.518 người.[1], mật độ dân cư đạt 40,3 người/km².

Xã Ngọc Động được chia thành các xóm: Bó Mioọc, Lũng Nhùng, Tàn Hạ, Tàn Thượng, Lũng Vần, Nặm Ngùa, Thượng Hạ, Tấn Hẩu, Phiêng Pục, Lũng Nặm, Cốc Phát.

Trên địa bàn xã Ngọc Động có các ngọn núi như Ôc Phầu, Lũng Xì Tủng, Phùng Lũng, Phặt Phìn, Thôm Cán.

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
6352--ng-c-ng-th-ng-n-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)