User Tools

Site Tools


6353--7128-misawa-la-gi

Misawa
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 30 tháng 9 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7128
Tên thay thế 1991 SM1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4939069
Viễn điểm quỹ đạo 3.7656749
Độ lệch tâm 0.2031714
Chu kỳ quỹ đạo 2022.4203270
Độ bất thường trung bình 27.38263
Độ nghiêng quỹ đạo 2.73177
Kinh độ của điểm nút lên 237.39996
Acgumen của cận điểm 101.40582
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

7128 Misawa (1991 SM1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 9 năm 1991 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7128 Misawa
6353--7128-misawa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)