User Tools

Site Tools


6354--7257-yoshiya-la-gi

Yoshiya
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 7 tháng 1 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7257
Tên thay thế 1994 AH1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1142038
Viễn điểm quỹ đạo 2.6082034
Độ lệch tâm 0.1046076
Chu kỳ quỹ đạo 1325.2523860
Độ bất thường trung bình 21.31671
Độ nghiêng quỹ đạo 3.71297
Kinh độ của điểm nút lên 261.20463
Acgumen của cận điểm 171.90916
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

7257 Yoshiya (1994 AH1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 1 năm 1994 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7257 Yoshiya
6354--7257-yoshiya-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)