User Tools

Site Tools


6355--7393-luginbuhl-la-gi

Luginbuhl
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi B. A. Skiff
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 28 tháng 9 năm 1984
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7393
Tên thay thế 1984 SL3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7937909
Viễn điểm quỹ đạo 2.6876843
Độ lệch tâm 0.1994641
Chu kỳ quỹ đạo 1225.1377855
Độ bất thường trung bình 27.84610
Độ nghiêng quỹ đạo 6.72929
Kinh độ của điểm nút lên 23.58448
Acgumen của cận điểm 331.65955
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

7393 Luginbuhl (1984 SL3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 9 năm 1984 bởi B. A. Skiff ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7393 Luginbuhl
6355--7393-luginbuhl-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)