User Tools

Site Tools


6356--7537-solvay-la-gi

Solvay
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá La Silla
Ngày khám phá 17 tháng 4 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7537
Đặt tên theo Ernest Solvay
Tên thay thế 1996 HS8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6177319
Viễn điểm quỹ đạo 3.6415569
Độ lệch tâm 0.1635689
Chu kỳ quỹ đạo 2022.2783167
Độ bất thường trung bình 251.95361
Độ nghiêng quỹ đạo 1.83466
Kinh độ của điểm nút lên 76.73770
Acgumen của cận điểm 316.92879
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

7537 Solvay (1996 HS8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 4 năm 1996 bởi E. W. Elst ở La Silla.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7537 Solvay
6356--7537-solvay-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)