User Tools

Site Tools


6359--6082-timiryazev-la-gi

Timiryazev
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. V. Zhuravleva
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 21 tháng 10 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6082
Tên thay thế 1982 UH8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2635054
Viễn điểm quỹ đạo 2.8300796
Độ lệch tâm 0.1112329
Chu kỳ quỹ đạo 1484.5293485
Độ bất thường trung bình 159.96743
Độ nghiêng quỹ đạo 5.40031
Kinh độ của điểm nút lên 285.73339
Acgumen của cận điểm 37.53699
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

6082 Timiryazev (1982 UH8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 10 năm 1982 bởi L. V. Zhuravleva ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6082 Timiryazev
6359--6082-timiryazev-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)