User Tools

Site Tools


6361--6269-kawasaki-la-gi

Kawasaki
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Urata
Nơi khám phá Oohira
Ngày khám phá 20 tháng 10 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6269
Tên thay thế 1990 UJ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0797451
Viễn điểm quỹ đạo 2.7126013
Độ lệch tâm 0.1320556
Chu kỳ quỹ đạo 1354.8017221
Độ bất thường trung bình 304.25491
Độ nghiêng quỹ đạo 6.21036
Kinh độ của điểm nút lên 157.94129
Acgumen của cận điểm 183.34356
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

6269 Kawasaki (1990 UJ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 10 năm 1990 bởi T. Urata ở Oohira.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6269 Kawasaki
6361--6269-kawasaki-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)