User Tools

Site Tools


6363--6663-tatebayashi-la-gi

Tatebayashi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 12 tháng 2 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6663
Đặt tên theo Tatebayashi
Tên thay thế 1993 CC
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3085446
Viễn điểm quỹ đạo 3.0247476
Độ lệch tâm 0.1342891
Chu kỳ quỹ đạo 1590.5469904
Độ bất thường trung bình 119.13594
Độ nghiêng quỹ đạo 13.82362
Kinh độ của điểm nút lên 131.70405
Acgumen của cận điểm 95.52041
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

6663 Tatebayashi (1993 CC) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 2 năm 1993 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6663 Tatebayashi
6363--6663-tatebayashi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)