User Tools

Site Tools


6364--6792-akiyamatakashi-la-gi

Akiyamatakashi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Akiyama và T. Furuta
Nơi khám phá Susono
Ngày khám phá 30 tháng 11 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6792
Tên thay thế 1991 WC
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7952188
Viễn điểm quỹ đạo 2.9541316
Độ lệch tâm 0.2440150
Chu kỳ quỹ đạo 1336.6102065
Độ bất thường trung bình 222.00171
Độ nghiêng quỹ đạo 3.70088
Kinh độ của điểm nút lên 87.02648
Acgumen của cận điểm 277.91732
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

6792 Akiyamatakashi (1991 WC) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 11 năm 1991 bởi M. Akiyama và T. Furuta ở Susono.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6792 Akiyamatakashi
6364--6792-akiyamatakashi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)