User Tools

Site Tools


6365--6924-fukui-la-gi

Fukui
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 8 tháng 10 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6924
Đặt tên theo Kenichi Fukui
Tên thay thế 1993 TP
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 3.0557428
Viễn điểm quỹ đạo 3.7257736
Độ lệch tâm 0.0988025
Chu kỳ quỹ đạo 2280.5711995
Độ bất thường trung bình 169.93907
Độ nghiêng quỹ đạo 12.20675
Kinh độ của điểm nút lên 26.16518
Acgumen của cận điểm 281.59300
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.2

6924 Fukui (1993 TP) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 10 năm 1993 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6924 Fukui
6365--6924-fukui-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)