User Tools

Site Tools


6366--thanh-long-th-ng-n-ng-la-gi

Thanh Long là một xã của huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Yên Sơn, xã Ngọc Động.
  • Đông giáp xã Lương Can, xã Bình Lãng.
  • Nam giáp xã Bình Lãng, xã Triệu Nguyên (Nguyên Bình).
  • Tây giáp xã Triệu Nguyên (Nguyên Bình).

Xã Thanh Long có diện tích 21,73 km², dân số năm 1999 là 1.477 người.[1], mật độ dân cư đạt 68 người/km².

Xã Thanh Long được chia thành các xóm: Gằng Thượng Hạ, Bản Đâư, Lũng Chủm, Lũng Vẩy, Mường Mằn, Nà Hậu, Soóc Lạn, Táp Ná, Tặc Té, Bnả Tẩư, Tận Phung.

Trên địa bàn xã Thanh Long có các ngọn núi như Cốc Tắm, Cốc Toòng, Kèng Troong, Phia Lác, Phia Sấn, Thôm Cán. Suối Cấu Pẻn và suối Pắc Chào chảy trên địa bàn Thanh Long.

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
6366--thanh-long-th-ng-n-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)