User Tools

Site Tools


6368--7394-xanthomalitia-la-gi

Xanthomalitia
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 18 tháng 8 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7394
Tên thay thế 1985 QX4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 3.7834786
Viễn điểm quỹ đạo 4.0749974
Độ lệch tâm 0.0370961
Chu kỳ quỹ đạo 2844.8602858
Độ bất thường trung bình 313.70129
Độ nghiêng quỹ đạo 8.60700
Kinh độ của điểm nút lên 174.73641
Acgumen của cận điểm 190.39668
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0326
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.10

7394 Xanthomalitia (1985 QX4) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 8 năm 1985 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7394 Xanthomalitia
6368--7394-xanthomalitia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)