User Tools

Site Tools


6369--7538-zenbei-la-gi

Zenbei
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 15 tháng 11 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7538
Tên thay thế 1996 VE6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9253352
Viễn điểm quỹ đạo 2.8025904
Độ lệch tâm 0.1855476
Chu kỳ quỹ đạo 1327.5759315
Độ bất thường trung bình 90.74217
Độ nghiêng quỹ đạo 2.51689
Kinh độ của điểm nút lên 184.39419
Acgumen của cận điểm 199.14460
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

7538 Zenbei (1996 VE6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được nhà thiên văn học Takao Kobayashi phát hiện vào ngày 15 tháng 11, năm 1996 ở Oizumi, Gunma, Nhật Bản. Tiểu hành tinh này được đặt theo tên của Zenbei Iwahashi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7538 Zenbei
6369--7538-zenbei-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)