User Tools

Site Tools


6370---174758-2003-vx2-la-gi

(174758)
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi James Whitney Young
Nơi khám phá Đài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California
Ngày khám phá 14 tháng 11 năm 2003
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 174758
Tên thay thế 2003 VX2
Danh mục tiểu hành tinh tiểu hành tinh vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 30 tháng 11 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1581879
Viễn điểm quỹ đạo 2.5001921
Độ lệch tâm 0.0734170
Chu kỳ quỹ đạo 1298.3918767
Độ bất thường trung bình 110,09963
Độ nghiêng quỹ đạo 2,22821
Kinh độ của điểm nút lên 148,59134
Acgumen của cận điểm 309,34894
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 17,2


(174758) 2003 VX2 là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 11 năm 2003 bởi James Whitney Young ở Đài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 174758
6370---174758-2003-vx2-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)