User Tools

Site Tools


6371--6083-janeirabloom-la-gi

Janeirabloom
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi B. A. Skiff
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 25 tháng 9 năm 1984
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6083
Đặt tên theo Jane Ira Bloom
Tên thay thế 1984 SQ2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8431283
Viễn điểm quỹ đạo 2.6377449
Độ lệch tâm 0.1773352
Chu kỳ quỹ đạo 1224.8909269
Độ bất thường trung bình 5.70357
Độ nghiêng quỹ đạo 5.65574
Kinh độ của điểm nút lên 32.30059
Acgumen của cận điểm 342.13184
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

6083 Janeirabloom (1984 SQ2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 9 năm 1984 bởi B. A. Skiff ở trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6083 Janeirabloom
6371--6083-janeirabloom-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)