User Tools

Site Tools


6373--6270-kabukuri-la-gi

6270 Kabukuri (tên chỉ định: 1991 BD) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Shigeru Inoda và Takeshi Urata ở Karasuyama, Tochigi, Nhật Bản, ngày 18 tháng 1 năm 1991. Nó được đặt theo tên Kabukuri-numa, Nhật Bản.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 6001–7000
  • JPL Small-Body Database Browser
6373--6270-kabukuri-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)