User Tools

Site Tools


6374--6413-iye-la-gi

Iye
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 15 tháng 10 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6413
Tên thay thế 1993 TJ3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0043879
Viễn điểm quỹ đạo 2.5100831
Độ lệch tâm 0.1120165
Chu kỳ quỹ đạo 1238.6930976
Độ bất thường trung bình 73.96385
Độ nghiêng quỹ đạo 4.79678
Kinh độ của điểm nút lên 32.22329
Acgumen của cận điểm 37.88766
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

6413 Iye (1993 TJ3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 10 năm 1993 bởi K. Endate ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6413 Iye
6374--6413-iye-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)