User Tools

Site Tools


6375--6542-jacquescousteau-la-gi

Jacquescousteau
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Mrkos
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá 15 tháng 2 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6542
Đặt tên theo Jacques-Yves Cousteau
Tên thay thế 1985 CH1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0254939
Viễn điểm quỹ đạo 2.5787103
Độ lệch tâm 0.1201546
Chu kỳ quỹ đạo 1275.8079107
Độ bất thường trung bình 245.22164
Độ nghiêng quỹ đạo 3.74124
Kinh độ của điểm nút lên 16.82196
Acgumen của cận điểm 117.78143
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

6542 Jacquescousteau (1985 CH1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 2 năm 1985 bởi A. Mrkos ở Klet.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6542 Jacquescousteau
6375--6542-jacquescousteau-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)