User Tools

Site Tools


6376--6664-tennyo-la-gi

Tennyo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 14 tháng 2 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6664
Đặt tên theo Tennyo
Tên thay thế 1993 CK
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1992971
Viễn điểm quỹ đạo 2.5582919
Độ lệch tâm 0.0754573
Chu kỳ quỹ đạo 1340.0895187
Độ bất thường trung bình 28.52923
Độ nghiêng quỹ đạo 4.85120
Kinh độ của điểm nút lên 40.16878
Acgumen của cận điểm 142.14599
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

6664 Tennyo (1993 CK) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 2 năm 1993 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6664 Tennyo
6376--6664-tennyo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)