User Tools

Site Tools


6377--6793-palazzolo-la-gi

Palazzolo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi U. Quadri
Nơi khám phá Bassano Bresciano
Ngày khám phá 30 tháng 12 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6793
Tên thay thế 1991 YE
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2541705
Viễn điểm quỹ đạo 3.1021557
Độ lệch tâm 0.1583147
Chu kỳ quỹ đạo 1600.8622600
Độ bất thường trung bình 228.70371
Độ nghiêng quỹ đạo 4.92399
Kinh độ của điểm nút lên 106.41972
Acgumen của cận điểm 46.88215
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

6793 Palazzolo (1991 YE) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 12 năm 1991 bởi U. Quadri ở Bassano Bresciano.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6793 Palazzolo
6377--6793-palazzolo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)