User Tools

Site Tools


6379--v-quang-la-gi

Vị Quang là một xã của huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

Xã Vị Quang có diện tích 24,84 km², dân số năm 1999 là 1.003 người.[1], mật độ dân cư đạt 40,4 người/km².

Xã Vị Quang được chia thành các xóm: Cốc Lại, Bản Chang, Khuổi Rẹp, Lũng Chi, Lũng Gà, Lũng Vài, Nà Lìn, Nà So, Phia Bủng, Xam Kha, Bản Đâư.

Trên địa bàn xã Vị Quang có các ngọn núi như Lũng Vai, Phia Nọi, Phia Bủng, Lũng Chi, Thiêng Nưa cùng dãy núi Lũng Nhằm, dãy núi Pò Mình và thung lũng Mười. Suối Nà Rì chảy trên địa bàn xã Vị Quang.

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
6379--v-quang-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)