User Tools

Site Tools


6380--7131-longtom-la-gi

Longtom
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7131
Tên thay thế 1992 YL
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6238914
Viễn điểm quỹ đạo 3.7228700
Độ lệch tâm 0.1731558
Chu kỳ quỹ đạo 2064.8176072
Độ bất thường trung bình 330.20727
Độ nghiêng quỹ đạo 16.09062
Kinh độ của điểm nút lên 78.94479
Acgumen của cận điểm 287.41840
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.4

7131 Longtom (1992 YL) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 12 năm 1992 bởi A. Natori và T. Urata ở Trạm quan sát JCPM Yakiimo.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7131 Longtom
6380--7131-longtom-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)