User Tools

Site Tools


6381--7259-gaithersburg-la-gi

Gaithersburg
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Y. Shimizu và T. Urata
Nơi khám phá Đài thiên văn Nachi-Katsuura
Ngày khám phá 6 tháng 3 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7259
Tên thay thế 1994 EG1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3491354
Viễn điểm quỹ đạo 2.9513160
Độ lệch tâm 0.1136093
Chu kỳ quỹ đạo 1575.8784833
Độ bất thường trung bình 118.88444
Độ nghiêng quỹ đạo 13.71730
Kinh độ của điểm nút lên 166.46299
Acgumen của cận điểm 332.03859
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

7259 Gaithersburg (1994 EG1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 3 năm 1994 bởi Y. Shimizu và T. Urata ở Đài thiên văn Nachi-Katsuura.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7259 Gaithersburg
6381--7259-gaithersburg-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)