User Tools

Site Tools


6382--7396-brusin-la-gi

Brusin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi W. Ferreri
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 4 tháng 3 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7396
Tên thay thế 1986 EQ2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6777151
Viễn điểm quỹ đạo 3.1731443
Độ lệch tâm 0.0846763
Chu kỳ quỹ đạo 1827.6074730
Độ bất thường trung bình 265.34698
Độ nghiêng quỹ đạo 1.65252
Kinh độ của điểm nút lên 182.59909
Acgumen của cận điểm 224.09768
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

7396 Brusin (1986 EQ2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 3 năm 1986 bởi W. Ferreri ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7396 Brusin
6382--7396-brusin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)