User Tools

Site Tools


6383--7541-nieuwenhuis-la-gi

Nieuwenhuis
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 16 tháng 10 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7541
Tên thay thế 4019 T-3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3839564
Viễn điểm quỹ đạo 2.9846262
Độ lệch tâm 0.1118861
Chu kỳ quỹ đạo 1606.3601151
Độ bất thường trung bình 12.54333
Độ nghiêng quỹ đạo 4.84209
Kinh độ của điểm nút lên 165.89629
Acgumen của cận điểm 176.10745
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

7541 Nieuwenhuis (4019 T-3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1977 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7541 Nieuwenhuis
6383--7541-nieuwenhuis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)