User Tools

Site Tools


6385---177245-2003-wb-la-gi

(177245)
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi James Whitney Young
Nơi khám phá Đài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California
Ngày khám phá 17 tháng 11 năm 2003
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 177245
Tên thay thế 2003 WB
Danh mục tiểu hành tinh tiểu hành tinh vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 30 tháng 11 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3356410
Viễn điểm quỹ đạo 3.0442210
Độ lệch tâm 0.1317097
Chu kỳ quỹ đạo 1611.4251475
Độ bất thường trung bình 297.71961
Độ nghiêng quỹ đạo 14.12677
Kinh độ của điểm nút lên 46.47396
Acgumen của cận điểm 135.74397
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.6

(177245) 2003 WB là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 11 năm 2003 bởi James Whitney Young ở Đài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 177245
6385---177245-2003-wb-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)