User Tools

Site Tools


6387--6084-bascom-la-gi

Bascom
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 12 tháng 2 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6084
Đặt tên theo Florence Bascom
Tên thay thế 1985 CT
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.769911332682102
Viễn điểm quỹ đạo 2.857142099676558
Độ lệch tâm .2349725981963074
Chu kỳ quỹ đạo 1285.31686298308
Độ bất thường trung bình 290.9872081928246
Độ nghiêng quỹ đạo 23.01104031407503
Kinh độ của điểm nút lên 147.32470920828
Acgumen của cận điểm 258.5539624512422
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

6084 Bascom (1985 CT) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 2 năm 1985 bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker ở Palomar. Nó được đặt theo tên American geologist Florence Bascom.

6084 Bascom là một binary asteroid with a moon (S/2006 (6084) 1) discovered through photometric means by D Higgins, P Pravec, P Kusnirak, L Sarounova, S. Gajdos, A Galad và J Vilagi ngày 6 tháng 2 năm 2006 (2006CBET 389 (6084) BASCOM)

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6084 Bascom
6387--6084-bascom-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)