User Tools

Site Tools


6390--6414-mizunuma-la-gi

Mizunuma
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 24 tháng 10 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6414
Tên thay thế 1993 UX
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9887154
Viễn điểm quỹ đạo 2.2848490
Độ lệch tâm 0.0692943
Chu kỳ quỹ đạo 1140.8769427
Độ bất thường trung bình 61.50989
Độ nghiêng quỹ đạo 1.82115
Kinh độ của điểm nút lên 23.14451
Acgumen của cận điểm 201.24556
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

6414 Mizunuma (1993 UX) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 10 năm 1993 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6414 Mizunuma
6390--6414-mizunuma-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)