User Tools

Site Tools


6391--6543-senna-la-gi

Senna
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 11 tháng 10 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6543
Đặt tên theo Ayrton Senna
Tên thay thế 1985 TP3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7885813
Viễn điểm quỹ đạo 2.7625867
Độ lệch tâm 0.2140122
Chu kỳ quỹ đạo 1253.8273515
Độ bất thường trung bình 213.83979
Độ nghiêng quỹ đạo 4.17308
Kinh độ của điểm nút lên 283.49782
Acgumen của cận điểm 85.89658
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

6543 Senna (1985 TP3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 10 năm 1985 bởi C. S. Shoemaker ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6543 Senna
6391--6543-senna-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)