User Tools

Site Tools


6392--6665-kagawa-la-gi

Kagawa
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Urata
Nơi khám phá Đài thiên văn Nihondaira
Ngày khám phá 14 tháng 2 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6665
Tên thay thế 1993 CN
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7840492
Viễn điểm quỹ đạo 3.2254046
Độ lệch tâm 0.0734435
Chu kỳ quỹ đạo 1902.4180050
Độ bất thường trung bình 43.20342
Độ nghiêng quỹ đạo 11.42362
Kinh độ của điểm nút lên 101.25133
Acgumen của cận điểm 337.93746
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.9

6665 Kagawa (1993 CN) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 2 năm 1993 bởi T. Urata ở Đài thiên văn Nihondaira.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 6665 Kagawa
6392--6665-kagawa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)