User Tools

Site Tools


6393--6794-masuisakura-la-gi

Masuisakura
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Sugie
Nơi khám phá Đài thiên văn Dynic
Ngày khám phá 26 tháng 2 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6794
Tên thay thế 1992 DK
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4297578
Viễn điểm quỹ đạo 3.7386886
Độ lệch tâm 0.2121978
Chu kỳ quỹ đạo 1978.4137474
Độ bất thường trung bình 117.61492
Độ nghiêng quỹ đạo 16.33292
Kinh độ của điểm nút lên 41.11194
Acgumen của cận điểm 349.72173
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0978
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.00

6794 Masuisakura (1992 DK) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 26 tháng 2 năm 1992 bởi A. Sugie ở Đài thiên văn Dynic.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6794 Masuisakura
6393--6794-masuisakura-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)