User Tools

Site Tools


6394--6927-tonegawa-la-gi

Tonegawa
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 2 tháng 10 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6927
Đặt tên theo Susumu Tonegawa
Tên thay thế 1994 TE1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3175712
Viễn điểm quỹ đạo 2.3641122
Độ lệch tâm 0.0099411
Chu kỳ quỹ đạo 1308.1468076
Độ bất thường trung bình 127.10068
Độ nghiêng quỹ đạo 4.82511
Kinh độ của điểm nút lên 135.42536
Acgumen của cận điểm 44.95001
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

6927 Tonegawa (1994 TE1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 10 năm 1994 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6927 Tonegawa
6394--6927-tonegawa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)