User Tools

Site Tools


6396--y-n-s-n-th-ng-n-ng-la-gi

Yên Sơn là một xã của huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

Xã Yên Sơn có diện tích 30,02 km², dân số năm 1999 là 1.153 người.[1], mật độ dân cư đạt 38,4 người/km².

Xã Yên Sơn được chia thành các xóm: Bó Rẹc, Cốc Lùng, Cốc Trà, Choọc Mòn, Nậm Cốp, Khao Thượng, Vài Thai, Khao Hạ, Ngàm Vảng.

Trên địa bàn xã Yên Sơn có các ngọn núi như Can Phó, Cốc Khẻ, Phạt Phin, Pù Cút.

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
6396--y-n-s-n-th-ng-n-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)