User Tools

Site Tools


6397--7132-casulli-la-gi

Casulli
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Vagnozzi, A.
Nơi khám phá Stroncone
Ngày khám phá 17 tháng 9 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7132
Tên thay thế 1993 SE
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8236005
Viễn điểm quỹ đạo 2.7938671
Độ lệch tâm 0.2101296
Chu kỳ quỹ đạo 1281.3247417
Độ bất thường trung bình 203.06657
Độ nghiêng quỹ đạo 5.50129
Kinh độ của điểm nút lên 321.46643
Acgumen của cận điểm 244.63099
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

7132 Casulli (1993 SE) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 9 năm 1993 bởi Vagnozzi, A. ở Stroncone.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7132 Casulli
6397--7132-casulli-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)