User Tools

Site Tools


6398--7260-metelli-la-gi

Metelli
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7260
Tên thay thế 1994 FN
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8573529
Viễn điểm quỹ đạo 2.9337315
Độ lệch tâm 0.0131890
Chu kỳ quỹ đạo 1799.6716499
Độ bất thường trung bình 347.42255
Độ nghiêng quỹ đạo 2.84001
Kinh độ của điểm nút lên 56.24826
Acgumen của cận điểm 81.07459
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

7260 Metelli (1994 FN) là một tiểu hành tinh vành đai chính.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7260 Metelli
6398--7260-metelli-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)