User Tools

Site Tools


6399--7398-walsh-la-gi

Walsh
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Mrkos
Nơi khám phá đài thiên văn Klet
Ngày khám phá 3 tháng 11 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7398
Tên thay thế 1986 VM
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1171100
Viễn điểm quỹ đạo 2.2717716
Độ lệch tâm 0.0352394
Chu kỳ quỹ đạo 1187.3650114
Độ bất thường trung bình 114.09582
Độ nghiêng quỹ đạo 4.87350
Kinh độ của điểm nút lên 267.72666
Acgumen của cận điểm 246.99660
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

7398 Walsh (1986 VM) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 11 năm 1986 bởi A. Mrkos ở đài thiên văn Klet.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7398 Walsh
6399--7398-walsh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)