User Tools

Site Tools


6402---50365-2000-cp77-la-gi


(50365) 2000 CP77 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Robert H. McNaught ở Đài thiên văn Siding Spring ở Coonabarabran, New South Wales, Australia, ngày 7 tháng 2 năm 2000.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 50001–51000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
6402---50365-2000-cp77-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)