User Tools

Site Tools


6403---172627-2003-xp10-la-gi

(172627)
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi James Whitney Young
Nơi khám phá Đài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California
Ngày khám phá 9 tháng 12 năm 2003
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 172627
Tên thay thế 2003 XP10
Danh mục tiểu hành tinh vành đai tiểu hành tinh
Đặc trưng quỹ đạo[1][2]
Kỷ nguyên 27 tháng 8 năm 2011 (JD 2455800.5)
Cận điểm quỹ đạo 2.4557786 AU
Viễn điểm quỹ đạo 2.8582486 AU
Bán trục lớn 2.6570136 AU
Độ lệch tâm 0.0757373
Chu kỳ quỹ đạo 4.32974792 yr (1581.440426 d)
Độ bất thường trung bình 316.4515°
Độ nghiêng quỹ đạo 26.90381°
Kinh độ của điểm nút lên 103.99909°
Acgumen của cận điểm 319.4221°
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9[1]

(172627) 2003 XP10 là thiên thạch thuộc tiểu hành tinh vành đai được phát hiện ngày 9 tháng 12 năm 2003 bởi James Whitney Young ở Đài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California.

  1. ^ a ă JPL Small-Body Database Browser 172627 2003 XP10 Retrieved 2011-09-05
  2. ^ AstDys-2 Retrieved 2011-09-05
  • JPL Small-Body Database Browser ngày 172627
6403---172627-2003-xp10-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)