User Tools

Site Tools


6405--6085-fraethi-la-gi

Fraethi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. Jensen
Nơi khám phá Brorfelde
Ngày khám phá 25 tháng 9 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6085
Tên thay thế 1987 SN3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9892368
Viễn điểm quỹ đạo 2.6260482
Độ lệch tâm 0.1379788
Chu kỳ quỹ đạo 1280.4163800
Độ bất thường trung bình 322.25735
Độ nghiêng quỹ đạo 6.64551
Kinh độ của điểm nút lên 201.64280
Acgumen của cận điểm 145.26520
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

6085 Fraethi (1987 SN3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 9 năm 1987 bởi P. Jensen ở Brorfelde.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6085 Fraethi
6405--6085-fraethi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)