User Tools

Site Tools


6408--6544-stevendick-la-gi

6544 Stevendick (tên chỉ định: 1986 SD) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Zdeňka Vávrová ở Đài thiên văn Kleť gần České Budějovice, Cộng hòa Séc, ngày 29 tháng 9 năm 1986. Nó được đặt theo tên Steven J. Dick, một nhà thiên văn học Hoa Kỳ.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 6001–7000
  • JPL Small-Body Database Browser
6408--6544-stevendick-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)